Tạo danh bạ FREE

Icon Avata1

Quyền riêng tư

Để hiểu các chính sách của chúng tôi, vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và chính sách cookie của chúng tôi, chính sách này cũng chi phối việc sử dụng dịch vụ trên https://ninhhiep.online.

Thông tin liên lạc

Khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trên https://ninhhiep.online hoặc gửi e-mail, SMS hoặc các hình thức liên lạc khác cho chúng tôi từ thiết bị cố định hoặc di động của bạn, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử.

Chúng tôi sẽ liên lạc điện tử với bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như email, SMS, tin nhắn thông báo trong ứng dụng hoặc bằng cách đăng email hoặc thông tin liên lạc trên trang web hoặc thông qua các Dịch vụ https://ninhhiep.online khác, chẳng hạn như trình quản lý Truyền thông của chúng tôi. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông tin và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn dưới dạng điện tử hoàn thành tất cả các nghĩa vụ pháp lý của thông tin liên lạc bằng văn bản,

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và cơ sở dữ liệu

Tất cả nội dung hiện có hoặc được cung cấp thông qua dịch vụ trên https://ninhhiep.online, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, ​​nút, hình ảnh, bản nhạc, tải xuống kỹ thuật số và tổng hợp dữ liệu, là tài sản của https://ninhhiep.online, các chi nhánh của https://ninhhiep.online hoặc các nhà cung cấp nội dung của https://ninhhiep.online và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và bảo vệ cơ sở dữ liệu.

Việc biên soạn tất cả nội dung có sẵn hoặc được cung cấp thông qua dịch vụ trên Ninh Hiệp Online là tài sản độc quyền của https://ninhhiep.online và được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và quyền bảo vệ cơ sở dữ liệu.

Bạn không được trích xuất một cách có hệ thống hoặc sử dụng lại các phần nội dung của bất kỳ dịch vụ https://ninhhiep.online nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Đặc biệt, bạn không được sử dụng rô bốt hút dữ liệu hoặc bất kỳ công cụ thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự nào khác để trích xuất (trong một hoặc nhiều lần), để sử dụng lại một phần quan trọng của bất kỳ dịch vụ nào tại đây mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không được tạo hoặc xuất bản cơ sở dữ liệu của riêng mình bao gồm các phần quan trọng (ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, email,…) của Dịch vụ của chúng tôi mà không có thỏa thuận rõ ràng và bằng văn bản của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ trên https://ninhhiep.online nào, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, hạn chế quyền truy cập vào máy tính và thiết bị khác của bạn và trong giới hạn những gì được pháp luật cho phép áp dụng, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động đã được thực hiện từ tài khoản của bạn hoặc bằng mật khẩu của bạn.

Bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng mật khẩu của bạn vẫn được bảo mật và an toàn, đồng thời phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn có lý do để tin rằng mật khẩu của bạn được người khác biết hoặc nếu mật khẩu được sử dụng hoặc có khả năng bị sử dụng trái phép cách thức. Bạn chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và đầy đủ của thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này. Bạn có thể truy cập và sửa đổi thông tin cũng như cài đặt tài khoản của mình trong không gianTài khoản trang web của bạn .

Bạn không được sử dụng bất kỳ Dịch vụ trên https://ninhhiep.online nào theo cách có thể gây ra hoặc có khả năng gây ra sự gián đoạn, hư hỏng hoặc thay đổi trên Dịch vụ https://ninhhiep.online, hoặc cho mục đích lừa đảo hoặc liên quan đến tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp, hoặc với mục đích gây ra xáo trộn, phiền toái hoặc nguyên nhân gây ra lo lắng.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập, đóng tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung nếu bạn vi phạm luật hiện hành, các Điều khoản dịch vụ này hoặc Chính sách bảo mật nào khác từ https://ninhhiep.online.

Nhận xét, đánh giá, thông tin liên lạc và nội dung khác

Khách truy cập có thể gửi đánh giá, nhận xét hoặc bất kỳ nội dung nào khác; gửi thẻ điện tử hoặc các thông tin liên lạc khác và gửi đề xuất, ý tưởng, câu hỏi hoặc bất kỳ thông tin nào khác miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, lạm dụng, đe dọa, nói xấu, bôi nhọ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi rút máy tính, hoạt động chính trị, xúi giục thương mại, e-mail dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào khác.

Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói dối về nguồn gốc của thẻ tín dụng hoặc nội dung. Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ nếu không sử dụng Mẫu Thông báo hợp lệ), xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo bán hàng nào trên bất kỳ Dịch vụ nào trên https://ninhhiep.online chứa thông điệp phỉ báng, hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm bởi một bài báo hoặc thông tin trên trang web, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách hoàn thành Mẫu Thông báo được tích hợp, và chúng tôi sẽ trả lời nó.

Nếu bạn xuất bản nội dung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác và trừ khi chúng tôi có chỉ định khác, bạn cấp: cho https://ninhhiep.online, miễn phí, quyền, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại, để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, để điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo làm việc phái sinh, phân phối, hiển thị nội dung này trên toàn thế giới và trên bất kỳ loại phương tiện truyền thông nào.

Bạn đồng ý rằng các quyền được giao ở trên là không thể hủy ngang trong toàn bộ thời gian được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung hoặc tài liệu đó.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền cần thiết đối với nội dung bạn đăng; rằng, kể từ ngày truyền nội dung hoặc tài liệu: nội dung và tài liệu là chính xác, việc sử dụng nội dung và tài liệu bạn đã cung cấp không vi phạm bất kỳ quy trình hoặc hướng dẫn nào của https://ninhhiep.online và sẽ không gây hại cho bất kỳ điều kiện tự nhiên hoặc hợp pháp nào. người (đặc biệt là nội dung hoặc tài liệu không có tính chất phỉ báng). Bạn đồng ý bồi thường cho https://ninhhiep.online trong trường hợp bên thứ ba có hành động chống lại https://ninhhiep.online liên quan đến nội dung hoặc tài liệu mà bạn đã cung cấp, ngoại trừ trường hợp https://ninhhiep.online có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý do không xóa nội dung mà bản chất bất hợp pháp đã được thông báo cho anh ta.

Sửa đổi dịch vụ hoặc điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ Dịch vụ nào trên https://ninhhiep.online, các thủ tục của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bao gồm cả các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Bạn phải tuân theo các điều khoản và Điều kiện sử dụng có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ trên https://ninhhiep.online. Nếu một quy định của Điều khoản sử dụng này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành, vì bất kỳ lý do gì, quy định này sẽ được coi là có thể phân chia được và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các quy định còn lại.

Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính khả dụng của các Dịch vụ trên https://ninhhiep.online và việc truyền tải sẽ không có lỗi. Tuy nhiên, do bản chất của internet, điều này không thể được đảm bảo. Ngoài ra, quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ trên https://ninhhiep.online đôi khi có thể bị tạm ngưng hoặc giới hạn để cho phép sửa chữa, bảo trì hoặc để thêm chức năng mới hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn tần suất và thời gian của những lần tạm dừng hoặc giới hạn đó.

Trong bối cảnh quan hệ với các chuyên gia, https://ninhhiep.online không chịu trách nhiệm về những tổn thất không phải do lỗi của chúng tôi gây ra hoặc đối với những tổn thất thương mại (bao gồm mất lợi nhuận, lợi nhuận, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, khách hàng hoặc các khoản thừa chi phí), hoặc (iii) bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào mà bạn và chúng tôi không thể lường trước được khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này và chúng tôi không thực hiện hành động nào, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình trong tất cả các trường hợp khác khi bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

Điều khoản đăng ký

Các bên đồng ý rằng mối quan hệ của họ sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi nền tảng này, loại trừ bất kỳ điều kiện nào khác trước đây đã có trên Trang web.

Người dùng thừa nhận đã đọc, tại thời điểm xác thực danh sách của mình, có hiệu lực vào ngày đặt hàng và tuyên bố chấp nhận chúng mà không cần đặt trước bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (bắt buộc) trên biểu mẫu đăng ký trong dòng. Danh sách có hiệu lực giữa các Bên trong thời hạn cần thiết để thực hiện hợp đồng đã ký với Người dùng.

Thông tin liên quan đến hợp đồng được Người sử dụng lưu ý tại thời điểm đăng bài sẽ được xác nhận qua e-mail được gửi đến Người dùng khi kết thúc đơn đặt hàng. Người dùng nên giữ e-mail xác nhận này hoặc in nó ra.

Người sử dụng đồng ý nhận tin tức từ Ninh Hiệp Online, trên địa chỉ e-mail mà anh ta đã khai báo khi đăng ký Dịch vụ, các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng được mời thường xuyên tham khảo hộp thư này để biết về bất kỳ thông điệp thông tin nào mà mình là người nhận.

Trừ khi được chứng minh khác, dữ liệu do https://ninhhiep.online ghi lại cấu thành bằng chứng về tất cả các giao dịch do https://ninhhiep.online thực hiện với Người dùng của Trang web. Dữ liệu được hệ thống thanh toán ghi lại tạo thành bằng chứng của các giao dịch tài chính, trừ khi được chứng minh khác.

https://ninhhiep.online có quyền hủy bỏ hoặc từ chối danh sách của Người dùng có tranh chấp liên quan đến việc thanh toán đơn hàng trước đó mà người dùng sau không thể yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào vì bất kỳ lý do gì.

Đăng ký danh sách

Các đề nghị đăng ký khác nhau được trình bày trong phần “Thêm danh sách” của trang web.

Những ưu đãi này được cung cấp trong giới hạn số lượng hàng có sẵn. Các ưu đãi có hiệu lực là những ưu đãi được hiển thị trên trang web vào ngày đơn đặt hàng được đăng ký, https://ninhhiep.online có quyền sửa đổi chúng bất kỳ lúc nào.

Giá cả và điều khoản thanh toán

Giá có hiệu lực cho các ưu đãi đăng ký khác nhau là giá được hiển thị trên Trang web vào ngày đơn đặt hàng được đăng ký, https://ninhhiep.online có quyền sửa đổi chúng bất kỳ lúc nào. Tất cả các đơn đặt hàng được hiển thị và thanh toán bằng việt nam đồng. Trong mọi trường hợp, sự biến động về giá của một Danh sách không được phép làm phát sinh khiếu nại hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của Người dùng.

Phương thức thanh toán được cung cấp:
Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản qua các ví điện tử được cung cấp (Momo, Zalopay,…) một cách an toàn. Các thẻ ngân hàng được chấp nhận bởi hệ thống thanh toán do https://ninhhiep.online lựa chọn được hiển thị trên trang thanh toán của phiếu mua hàng tùy theo tình trạng sẵn có của chúng.

Trong bối cảnh thanh toán tự động bằng thẻ ngân hàng, người dùng có thời hạn hiệu lực của thẻ ngân hàng đã hết hạn kết nối với khu vực khách hàng của mình để cập nhật chi tiết thẻ ngân hàng hợp lệ là tùy thuộc vào Người dùng. Nếu không, đăng ký sẽ bị tạm dừng.

Điều kiện đăng ký

Đối với các đăng ký thanh toán bằng chuyển khoản bằng thẻ tín dụng, sẽ không được hoàn lại tiền trước khi đăng ký hết hạn, trừ trường hợp người đăng ký qua đời có thông báo qua đời kèm theo bản sao giấy chứng tử.

Trong trường hợp bị từ chối thanh toán, đăng ký sẽ bị tạm dừng cho đến khi tình hình được khắc phục. Người dùng sẽ được thông báo ngay lập tức về việc tạm ngừng đăng ký của mình. Các trao đổi (xác nhận đăng ký và thanh toán, thông tin về ưu đãi và dịch vụ) sẽ được thực hiện bằng e-mail đến địa chỉ do người đăng ký chỉ định.

Huỷ bỏ

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này và chúng tôi không thực hiện hành động nào, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các biện pháp khắc phục của mình trong tất cả các trường hợp khác khi bạn vi phạm.

Nếu bạn không hủy thanh toán tự động từ tài khoản của mình, hãy làm như sau:

• Gia hạn đăng ký dịch vụ cho thời hạn được xác định tại thời điểm bạn đăng ký dịch vụ.
• Tự động lập hóa đơn cho tài khoản của bạn.

Chúng tôi không hoàn lại các khoản thanh toán tự động gia hạn cho bất kỳ dịch vụ nào.

Vì vậy, hãy nhớ hủy thanh toán tự động nếu bạn không muốn gia hạn dịch vụ của mình trong chu kỳ tiếp theo.

Trong phần “Đăng ký của tôi”, chúng tôi cung cấp cho người dùng lựa chọn chọn phương pháp gia hạn tự động hoặc thủ công. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn phương pháp tự động để tránh bị quên và dịch vụ của bạn bị gián đoạn trên https://ninhhiep.online. Bạn cũng có thể thanh toán trước theo cách thủ công để kéo dài thời hạn cho dịch vụ của mình. Chúng tôi thông báo cho tất cả khách hàng của chúng tôi về việc họ sắp hết hạn đăng ký dịch vụ của họ trên https://ninhhiep.online trên địa chỉ email được cung cấp.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn phát triển cửa hàng hoặc doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các bản demo trực tiếp, bài báo, hướng dẫn, tài liệu, hình ảnh giao diện sản phẩm, mô tả chi tiết, danh sách tính năng, video, quyền truy cập vào các kênh truyền thông xã hội và đánh giá của khách hàng để bạn có thể đưa ra quyết định mua sáng suốt.

Chúng tôi không hoàn lại tiền nếu dịch vụ được mua với giá được khuyến mại.

Vì vậy, nếu bạn đang mua một sản phẩm với giá giảm hoặc khi chiến dịch ưu đãi đang được thực hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đồng ý với chính sách không được hoàn lại tiền cho giao dịch mua đó. Trong trường hợp này, quyết định của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng là quyết định cuối cùng.

Chính sách đối với trang cộng đồng

Đang cập nhật…

Chi tiết liên hệ

Chủ sở hữu: Ninh Hiệp Online
CN-02-2-1, KCN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Quản lý xuất bản: hotro@ninhhiep.online
Hotline: 0962 259 263
Email: admin@ninhhiep.online

Icon Avata1
Xin chào👋🏻
Chào mừng bạn trở lại...

Xem thêm

Cài đặt ứng dụng

App StoreGoogle Play

Theo dõi